INGVAMA INGVAMA

Profil firmySlužbyCertifikátyReferencePodporujemeKontakty

Služby

Druhy staveb

Zásobování vodou

 • studny a zdroje vody
 • úpravny vody a čerpací stanice
 • vodovodní řady a přípojky vody

ČOV a odkanalizování

 • čištění splaškových vod
 • čištění zaolejovaných vod
 • čištění průmyslových vod
 • kanalizační stoky a přípojky
 • retenční stoky a nádrže
 • kanalizační čerpací stanice

Revitalizace toků, rybníky a nádrže

 • revitalizace a úpravy toků
 • vodní nádrže a rybníky
 • protipovodňové hráze a úpravy

Druhy dokumentace

Přípravná dokumentace

 • studie urbanistické, vyhledávací, vodohospodářské
 • vodohospodářské části územních plánů
 • generely a regulační plány

Projektová dokumentace

 • pro územní řízení
 • pro stavební povolení
 • pro výběr dodavatele
 • pro realizaci staveb
 • skutečného provedení stavby

Řády a návody

 • manipulační řády
 • provozní řády
 • kanalizační řády
 • havarijní řády
 • protipovodňové řády

Inženýrská činnost

 • investiční záměr
 • příprava stavby
 • zajištění stavebního povolení
 • výběr dodavatele
 • technický dozor investora
 • kolaudace a vyhodnocení stavby

Spolupracujeme:

Areál Machov

 

Design: Písmoateliér
Programování: FoXprofi.com